نذر برای همه ی مشکل دارا و حاجتمندا که ردخور نداره..

نذر 124000 تا صلوات  ؛

میگید خدایا به ضمانت این 124000تا صلوات ازت می خوام که (حاجتتونو میگین) و شروع می کنین به اداشون هر روز هر چقدر که می تونید صلوات می فرستیین و یه جا می نویسین که یادتون نره اگه یه روز هم نتونستید اشکالی نداره از ادامه شروع می کنین نه از اول!! 

+